CULTUUR

Meer-waarde-zoekers  welkom !

 We zoeken verder om waarden te benaderen, te beleven,

Om ze taal en vorm te geven.
Om onszelf en anderen wakker te maken –

en wakker te houden.

Regelmatig worden ‘waarden’ in de kijker geplaatst:

via een conferentie, een debat,

een tentoonstelling en andere…

 

CULTUUR: welke samenleving willen we?

We moeten nadenken over welke samenleving we willen, hoe we de mens zien, hoe we onze levensomstandigheden willen ontwikkelen. Welke droom of visioen leidt ons?

Met ’t Veerhuis willen we aan bepaalde kwaliteiten en gaven als het ware potgrond geven, voedingsbodem zijn, ruimt en licht om te groeien, zorg! Met ons ‘klein experiment’ willen we waardebeleving stimuleren, impulsen geven inzake waarden  en een dynamiek creëren naar een warmere samenleving toe…

Zo zien we alvast waarden in een cultuur van …

Luisteren                     Leren leven in verscheidenheid  & verbondenheid

Begrip & mededogen             Zin & betekenis zoeken en misschien geven             Creativiteit

Leren loslaten om tot ons diepere zelf te komen                  Engagement

Nabijheid creëren, en tegelijk ook de nodige afstand                      Lichaam en geest

Vuur, enthousiasme,  genereren                    Zich laten raken

Oog voor het mysterie           Menswording, in alle opzichten…

Durven in vraag stellen, ‘out of the box’ durven denken

Ontspannen, helen en herstellen wat essentieel is

Mens zijn met een verhaal, een bestemming en eigen noden

Oog voor solidariteit, delen & groeien in rechtvaardigheid

 Info : yves.casier@tveerhuis.be