’t Veerhuis

’t Veerhuis vzw wil een stille, warme plek zijn in de stad Kortrijk, in de Oude Karmel aan de Grote Kring. Vrijwilligers tekenen op maandag, woensdag en vrijdag – telkens van 14 tot 17 uur – present om u te begroeten. Zij zijn ook graag bereid om u uitleg te geven, om met u een praatje te slaan, over de kleine of ook over de grotere dingen des levens. Zij zijn geen psychologen, maar medemensen die open staan, bereid zijn om te luisteren, die mogelijk kunnen doorverwijzen. Als de rode loper uitgerold is, bent u welkom.

Maar daarnaast doet ’t Veerhuis ook een inhoudelijk aanbod en kans tot ontmoeting. Wij organiseren al eens vormingsmomenten, stellen soms wat poëzie of kunst ten toon, geven aanzetten en inspiratie tot creativiteit, wisselen uit over een en ander. We zoeken samen naar zin en betekenis vanuit cultuur, spiritualiteit en denken geregeld na over maatschappelijke thema’s. In openheid, in verbondenheid, zoeken we samen.

Onze evenementenkalender laat u zien welke initiatieven we zoals plannen in de komende weken en maanden. Houd daarom die pagina en in het oog.

’t Veerhuis vzw, Grote Kring 4 8500 Kortrijk