ZINGEVING

Zingeving voor mensen in crisissituatie

Soms verloopt het leven niet zoals we zouden willen. Soms gebeuren er dingen die ons leven overhoop halen en zekerheden in vraag stellen. Het leven verloopt niet meer optimaal. Het kan zelfs volledig chaotisch worden, ons helemaal verlammen, zodat we niet meer wete waarin of waaruit.

Hoe we ons voelen hangt af van vele factoren. Die kunnen we samenvatten in drie dimensies. We spreken over het lichamelijk-psychosociaal welbevinden.

– De eerste dimensie is die van het lichaam.
Om mij goed te voelen, is het belangrijk dat ik aandacht geef aan mijn lichamelijk welzijn. Ben ik ziek, dan ga ik op zoek naar medische hulp. Maar: zit ik wel goed in mijn vel? Kan ik goed slapen, eten, enz…?

– De tweede dimensie is die van het psychische welbevinden. Ik ga kijken hoe mijn gedachten en gevoelens, mijn handelen beïnvloeden. Ik onderzoek hoe ik me zekerder en opgewekter kan voelen en zo meer harmonie kan ervaren in mijn leven.

– De derde dimensie is die van het sociale. Hier wordt vooral gekeken naar de wisselwerking tussen mezelf en mijn omgeving, mijn familie, vrienden, werk en de maatschappij.

Hebben we met die drie dimensies aandacht voor de totale mens? Niet helemaal.

Er is nog een vierde dimensie die essentieel is voor het mens-zijn en bovendien de andere drie dimensies beïnvloedt. Die vierde dimensie is die van zingeving en spiritualiteit. Om je goed in je vel te voelen en om gemoedsrust te vinden, is het belangrijk om ook aandacht te geven aan deze vierde dimensie.

Dat is de reden waarom een gesprek over zingeving belangrijk kan zijn.

Naast het luisteren naar je verhaal – waar we heel veel aandacht besteden – is er ook ruimte voor fundamentele vragen zoals:

  – wat is belangrijk in mijn leven?

  – wat geeft mijn leven zin?

  – wat maakt mijn leven soms moeilijk?

  – wat maakt me gelukkig?

Hierop bestaan geen pasklare antwoorden, maar je bent uitgenodigd om te ervaren dat het zoeken naar antwoorden een heilzaam effect kan hebben.

Hopen betekent niet dat
alles goed zal komen maar eerder:
dat wat mij overkomt
zin en betekenis zal hebben.
Vaclav Havel

Info : gilbert.deketele@tveerhuis.be